ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

28/01/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΛΙΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναπληρωματικά μέληΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ