ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 3669/08 ΑΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΑΓΡ.3 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΚΜ.

04/12/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ