ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

03/07/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΚΟΝΤΟ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ

Αναπληρωματικά μέληΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ