ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν ΣΕΡΡΩΝ

02/09/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ