ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ν ΣΕΡΡΩΝ

02/12/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΩΤΣΙΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ