ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Ν ΣΕΡΡΩΝ

27/02/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΠΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ