ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ

24/06/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ