ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ

10/07/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέλη