ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ

02/12/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ