ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

22/12/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ