ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν ΠΕΛΛΑΣ

03/03/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΣΑΜΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναπληρωματικά μέληΜΠΟΓΔΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ