ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

27/02/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΡΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Αναπληρωματικά μέληΓΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ