ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν 3463/06 [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

02/12/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΠΑΜΠΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΟΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ