ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Ν ΚΙΛΚΙΣ

27/02/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΣΟΥΠΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ

Αναπληρωματικά μέληΣΔΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ