ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ,ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΟΥΣ,ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΤΟΥ Ν 1069/1980 ΚΑΙ ΤΟΥ

06/10/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΛΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ