ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ,ΒΟΛΒΗΣ,ΔΕΛΤΑ,ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

24/06/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΚΕΜΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ