ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ85 ΠΑΡΑΓΡ. 3 ΤΟΥ Ν 4070/12 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

27/05/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ