ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ 2 ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

05/03/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ