ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

27/02/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΕΜΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναπληρωματικά μέληΔΗΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ