ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

02/09/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΛΑΚΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΓΚΑΤΖΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ