ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

02/09/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΔΕΔΟΥΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ