ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

02/09/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ