ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

02/09/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ