ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

02/09/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ