ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΠΟΘΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

22/09/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ