ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ,ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ, ΟΔΩΝΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

04/12/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ