ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ

28/01/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ