ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

27/02/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΙΝΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Αναπληρωματικά μέληΜΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ