ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ

04/07/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Επιτροπή : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικά μέληΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ