ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΟΠΠ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

12/12/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΖΑΓΓΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Αναπληρωματικά μέληΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ