ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ14 ΠΑΡΑΓΡ. 6 ΤΟΥ Ν.2458/97 [ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ Ο.Γ.Α.] ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

24/06/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ

Αναπληρωματικά μέληΚΕΤΣΕΤΖΗ ΜΙΧΑΗΛ