ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 1437/84 [ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΔΧ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

27/05/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΠΟΓΕΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΙΜΙΛΙΟ