ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

15/02/2017
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΚΑΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ