ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΠΑΡ3 ΤΟΥ Ν 4070/12 ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

03/06/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΙΜΙΛΙΟ

Αναπληρωματικά μέληΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ