ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85 ΠΑΡ3 ΤΟΥ Ν 4070/12 ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

03/06/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΝΤΕΜΠΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ

Αναπληρωματικά μέληΠΑΡΔΑΛΗ ΑΓΑΠΗΤΟ