ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙ ΝΕΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΓΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν 2458/97

03/06/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Αναπληρωματικά μέληΚΑΜΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ