ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ Ν 4313/14[ ΦΕΚ 261Α/17/12/14] ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

03/06/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΥΡΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ

Αναπληρωματικά μέληΓΚΙΟΥΡΤΖΗ ΣΤΕΦΑΝΟ