ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ Ν 4313/14[ΦΕΚ 261Α/17/12/2014] ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ[ΤΑΧΙ]

03/06/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΚΑΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ