ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

28/11/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΖΙΟΥΠΟΥ ΑΝΝΑ