ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν 1437/84

28/04/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΤΟΥΛΟΥΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ