ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΤΟΜΙΚΒΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

28/11/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΝΤΟΝΤΗ ΛΑΖΑΡΟ

Αναπληρωματικά μέληΓΟΥΛΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ