ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [Σ.Ο.Π.Π.] ΣΤΗΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

06/12/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΒΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΚΑΚΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ