ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

05/12/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΓΑΡΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

Αναπληρωματικά μέληΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ