ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

28/11/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΣ