ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Γ.Α.[ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]

14/10/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΠΑΠΑΔΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ