ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -CLLD[ΜΕΤΡΟ 19 ΠΑΑ 2014-2020 ]ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΑΝΕΣΕΡ.

13/07/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΝΟΤΑΣ ΔΗΜΓΤΡΙΟΣ