ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΚ. ΠΡΟΒΑΤΑ -ΜΟΝΟΚΛΗΣΙΑΣ-Α. ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ-

16/12/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΣΤΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ