ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ ΚΕ.ΠΑ.Μ.Α.Χ. Α.Ε. 7/9/2016 ΓΣ

30/08/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Αναπληρωματικά μέληΦΥΛΑΧΤΟ ΧΡΗΣΤΟ