ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΔΚΜ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ-ΣΤΑ 25/1/2017 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ

19/01/2017
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΖΑΓΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΚΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ