ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER ΕΔΠ.Λ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

27/01/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΔΕΛΗΓΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ